Atlantida, det flerspråkiga uppslagsverket !

Atlantida snapshot

Vad är Atlantida?
Atlantida är ett flerspråkigt uppslagsverk i öppen källkod (GPL). Det är byggt för att vara användarvänligt, konfigurerbart och kraftfullt. Just nu använder den Webster's Dictionary 1913 som innehåller 122954 ord och English-Russian Muller's Dictionary som innehåller 67066 ord. Om du har andra fria (GPL eller liknande) uppslagsdata - vilket format eller språk som helst - skicka det gärna till mig så lägger jag till det.


This page is old. Please see the English version of this page.

Ladda ner Atlantida
Du kan ladda ner källkoden och uppslagsdatan från http://sourceforge.net/projects/atla/
Filen med uppslagsdatan heter lang1-lang2_SomeName.atladict. Där lang1 är språket du utgår ifrån och, lang2 är språker du vill översätta till. SomeName är ett godtyckligt namn och .atladict är den obligatoriska ändelsen.

Installera Atlantida
1. Förvissa dig om att du har QT 3 med källkod (*.h- och *.cpp-filer). Du behöver källkoden eftersom du måste kompilera Atlantida, då jag inte tillhandahåller binärer än. Det kan vara lite knepigt att installera QT, så läs Installera QT -sektionen nedan.
2. Kompilera Atlantida (se Kompilera Atlantida -sektionen nedan).
3. Lägg Atlantidafilerna där de ska ligga (se Placera Atlantida filerna -sektionen nedan).
4. Kör Atlantida (se Kör Atlantida -sektionen nedan) OBS: Atlantida använder Unicode-fonter för att visa icke-engelska tecken. Det har inga egna fonter. Det kommer att använda fonterna som är installerade och igenkända av QT. Om du inte har fonterna som behövs kan du ladda ner dem från t.ex. Free Unicode fonts. Du kan också installera Windowsfonter. T.ex. Lucida_Sans_Unicode har alla nödvändiga tecken.

Installera QT
Först måste du ladda ner QT från Trolltech. Du behöver "QT library source". För Linux heter den "qt-x11-free-3.2.0.tar.gz" eller något liknande. Efter du har packat upp den hittar du INSTALL-filen. Den innehåller bra instruktioner (på Engelska) för hur du installerar QT. Följ dem. Glöm inte att använda -thread när du konfigurerar:
    ./configure -thread
Du kan också försöka installera QT från en RPM-fil, men jag har inte lyckats få det att fungera på min dator.

Kompilera Atlantida
Efter att du har installerat QT 3 och laddat ner Atlantida-källkoden ( atla_srcXXX.tar.gz , där XXX är versionsnummret) packar du upp Atlantida i en temporär mapp. Sedan skriver du:
    qmake
    make
När kompileringen lyckats har du den körbara filen atla

Placera Atlantidafilerna
När du har en körbar fil och filerna med uppslagsdatan lägger du din körbara fil (atla) i mappen där du har dina andra körbara filer. Vi kan t.ex. kalla den:
    ~/bin/
Sedan kopierar du filerna med uppslagsdatan till "~/bin/dicts"-mappen. Som här:
    ~/bin/dics/xxx-xxx_XXX.atladict
    ~/bin/dics/xxx-xxx_XXX.atladict
Nu kan Atlantida hitta den.

Köra Atlantida
Kör atla från mappen du placerat den i. T.ex.
    cd ~/bin/
    atla
Om du vill köra atla från en annan mapp. T.ex.
    cd some-other-folder
    ~bin/atla
så hittar den inte uppslagsdatan. Det är för att den letar efter filerna i ./dics -mappen.

Notera
Det är ett väldigt tidigt pre-alpha-stadium av projektet. Förvänta dig inte att det ska funka bra. De flesta funktionerna är inte inplementerade än, men det är redan användbart.

Andra fria uppslagsverk
The DICT.ORG
Slowo
FreeDict
jDictionary
International Ispell
GNU Aspell

Alla förslag välkommna,
-- Sergey

Senaste versionen av den här sidan hittar du här.
Thanks a lot to Johan Ronström for translating this page from English to Swedish!
This page was last updated on 2003-10-11
SourceForge.net Logo